ERMENİ TASARISI

Ve korkulan oldu. ABD ulusal meclisi Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Bu tasarı Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyecek, Türk siyasetçileri halkın beklediği onurlu duruşu sergileyebilecekler mi? Merakla bekliyoruz.

Bu tasarının geçmesi Türk dış siyasetinin ne kadar beceriksizce gerçekleştirildiğini, dış işlerimizin ne kadar büyük bir zafiyet için olduğunun göstergesidir. Dış işleri bakanından istifa bekleyebilirdik, eğer bizim siyasetçilerimizde pek çok dış ülkede olduğu gibi, sorumluluk duygusu ve utanma olsaydı. Bir Ermeni lobisi ile başa çıkamayan hükümet ve dış işleri acilen halka kocaman bir özür borçludur.

Tasarının kabulünün ardından ABD büyükelçimiz yurda çağrıldı. Çağrılma nedeni istişare yapılacak olmasıdır. Ancak büyükelçi geri gönderilmez ve de ABD'nin Türkiye büyükelçisine de yol verilirse, sanırım hem oldukça popülist bir tavır takınılmış olur, hem de halkı tatmin edecek bir adım atılmış olur. Bununla birlikte İncirlik üssünün kullanım süresi bir daha uzatılmayarak ABD askerlerinin üssü boşaltması sağlanabilir. Ancak acaba bunları yapabilecek yürek RTE ve AKP hükümetinde var mı? Asıl şimdi kocaman bir ONE MINUTE bekliyor bu halk, beklemeli.

Türk yetkililerin yapacağı açıklamaların içeriği de, kullanılacak dil de çok önemlidir. Büyükelçiyi çekmeden de, oldukça ağır ve keskin bir dil kullanarak ve de bazı sert tepkiler vererek de gerekli cevap verilmiş olur.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, meclislerin görevi tarihi tespitler yapmak değildir. Meclis üyeleri arasında tarihçiler olabilir, ancak bir kaç tarihçi bir ülkenin meclisini tarih komisyonu niteliğine büründürmez. Meclisin görevi ülkenin sıkıntılarını giderecek yasal önlemler almaktır. Meclislerin görevi yasamaktır, tarih yazmak değil.

ABD düşmanı olmak Türkiye'de moda oldu biraz. Şimdi bu moda iyice yaygınlaşacaktır. Aslında ABD politikalarını anlamak çok da zor değil. Yani Türkiye ABD'nin yerinde olsaydı yapacakları ABD'nin yaptıklarından çok da farklı olmayacaktı. ABD kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. Her ülkenin yaptığı gibi. Ülkeler arası dostluk diye bir şey yoktur. Ne kan, ne tarih, ne de kültürel bağlar iki ülkeyi birbirine dost yapmaz, yapamaz. Her ülke kendi çıkarları ile uyuştuğu ölçüde diğer ülkelerle iyi ilişkiler geliştirir. Çıkarlar çatışırsa bir anda dostluk bağları kopar. Bu bakımdan ABD politikalarına kızmaya hakkımız vardır belki ama, ABD yapması gerekeni yapmaktadır genel olarak. Şimdi hükümetten beklentimiz şunlar olamalıdır.

*Büyükelçi geldikten sonra acil bir MGK toplantısı yapılır, ABD-Türkiye ilişkileri tüm boyutları ile masaya yatırılır.

*Atılacak her adım, sağlayacağı faydalar ve maliyetleri ince ince hesaplanır.

*Bu tasarıya tepki göstermemek daha sonraki adımlar için Ermeni lobisinin elini güçlendireceğinden, olabildiğince sert bir tepki verilir. Aksi halde gelecekte daha çok başımızı ağrıtacak sonuçlar doğuran gelişmeler olabilecektir.

*Türkiye'ye karşı bu tür tasarılar kabul etmenin ya da adımlar atmanın, Türkiye ile ilişkilerin kopmasına neden olabileceği dünya ülkelerine gösterilmelidir. Böylece Türkiye ile ilişkileri koparmayı göze alabilen ülkeler böyle adımlar atabilsinler.

*Büyükelçi geri çekilmese bile, İncirlik üssü kesinlikle boşaltılması ciddi olarak gündeme gelmelidir ki en azından temsilciler meclisinden tasarı geçmesin.

*ABD ile ilişkiler minimum noktaya getirilmelidir. Yetkililerin ABD'ye ziyaret planları varsa iptal edilmeli, Türkiye'ye ABD'den olacak ziyaretler de iptal ettirilmelidir. Bu esnada kullanılacak dilin dozu yeterli sertlikte olmalıdır.

*Türkiye NATO'dan çıkmasa bile, NATO'dan çıkmayı masaya yatırarak, durumdan rahatsızlığının derecesini göstermelidir. Hatta artık bir anlamı olmayan NATO'dan çıkılabilir.

*RTE en kısa sürede bir basın açıklaması yaparak, Türkiye-ABD ilişkilerinin bir daha eskisi gibi olmasının pek mümkün olmadığını söylemelidir. Kınama mesajları ile geçiştirilemeyecek bir olaydır bu. ABD'ye verilecek yanıt, diğer dünya ülkelerine de bir uyarı niteliğinde olmalıdır.

Gerçekten sert bir tepki vermek gerekmekte. Türk halkına gelince, Türk köylüsüne, Tekel işçisine, memura, emekliye sıra gelince Kasımpaşalılığını konuşturan RTE ve tayfası, İsrail'e gösterdiği tepkinin kat kat fazlasını göstermelidir ABD'ye şimdi. Bakalım RTE ve tayfasının Kasımpaşalılığı ABD'ye karşı da sökecek mi.

0 yorum:

Yorum Gönder