Sanayi Devrimi ve Bugünün Avrupası

İktisadi büyüme bir bakıma GSYH'nın bir önceki yıla göre büyümesidir.Böylelikle ekonomi vatandaşlarının refahını arttırabilecektir.Tabi daha bir çok gelir dağılımında adalet,enflasyon vb. etkenleri de hesaba katmak gerek ama iktisatçılar bunu böyle tanımlıyor.

Kendimize bir soru soralım: Sanayi Devrimi neden Avrupa'da gerçekleşti?Bu sorunun cevabını çalışmaları dünya tarafından da takip edilen ve takdir edilen Erinç Yeldan'ın yazısıyla cevap verelim:

"Yukarıdaki soruya kolaycı bir çözüm,sanayi devrimi öncesinde teknolojik ve bilimsel bilginin olması gerektiği ve bunların da o dönemde yalnızca Avrupa'da bulunduğu hipotezi şeklindedir.Rönesans sonrası ilerleyen teknolojik birikimler İngiltere'den başlayarak tüm kıta Avrupa'sına ve "yavrularına" yayılmış ve bugünün "sanayileşmiş" ülkeler blokunu oluşturmuştur."

Bilimsel bilgi birikimi sözcüğüne dikkat etmişseniz bu koca bir yalandır.Neden olduğuna gelirsek bilgi ve birikimin 18.yy'a kadar yeterince oluşmadığını ondan sonra her nasılsa Avrupa'da bu bilgi birikiminin tamamlandığını söylemek saçma olur.Bugunün Avrupa'sından daha ileri ve teknolojik açıdan döneminin çok çok ilerisinde 4 medeniyet söylerim.Birincisi Yunanlıların ya da Romalıların döneminin zirvesinde diğer toplumlardan çok üstünken neden sanayi devrimi olmadı derim.İkincisi Çin derim. Çin Avrupa'dan 1000 yıl önce kağıdı icat etmiş barutu kullanmış buhar gücüyle çalışan aletler kullanmıştır.Arap dünyasına da bakalım M.S. 1400'e kadar Arap dünyası Avrupa'nın çok ilerisinde astronomi ve cebir gibi bilgileri kullanıyorlar.Hatta babilliler M.Ö. 350 tarihinde "sıfır" sayısını bulup onluk sayı sistemin öncülüğünü yapmış bir medeniyet.

Tekrar Erinç Yeldan'dan alıntı yaparsak "Avrupa'nın büyümesinin soyut bilimsel bilginin endüstriyel uygulamalara dönüşmesinden kaynaklandığı şeklindeki iddianın yanlışlığı,18.yy başlarında, tam da sanayi devriminin ivmelenmesi arifesinde,Britanya'dan da görülecektir.Çok net olarak vurgulayalım; sanayileşmenin başlangıcı sırasında Britanya'nın büyüklüğü bilimsel bilgi alanında değildi.Hatta, Fransızlar ve Almanlar, doğal bilimlerde İngilizlerden öndeydi.Britanya'da Almanya'nın "Bergakademie" ya da Fransa'nın "Ecole Polytechnique" okullarına karşılık gelen bir akademik kurum yoktu."Eric Hobsbawn şöyle diyor:"İngiliz eğitimi kötü bir şaka gibiydi...19.yy'la kadar ilköğretim diye bir şey yoktu"

Nobel'li iktisatçılara bakın Rostow,Kaldor gibi iktisadi kalkınma alanında ödülleri var ama kaçı şu soruyu soruyor: "biz niye bu kadar zenginiz ve onlar niye bu kadar yoksul?" Cevap basit sömürgecilik.İngiltere 18.yy da en çok sömürgeye sahip topluluktu oraların zenginliklerini "çalan" uygarlık kısaca.Ayrıca sanayi devrimi sonrası üretimin inanılmaz boyutlarda artması sonucu üretilen mallar nereye satıldı açın bakın istatistiklere İngiltere'nin ihracatının %33.2 si sömürgelerine.

Kısaca Avrupa sömürgeleri olmasaydı bugün bu durumda olamazdı.Kimse kendi kendini kandırmasın.İktisadi Kalkınma ve Planlama dersi alan veya alacak olanlar bunları bildikten sonra derste umarım anlatılanları sadece salt "icat ve keşifler" sayesinde kalkınmış Avrupa masalına inanmazlar.Saygılarımla...

0 yorum:

Yorum Gönder