Dış Borçlanma ve Sendikasyon Kredisi Nedir?

     Dış borçlanma ülkenin gerek cari açığını kapatmak gerekse de ülke içinde yeterli tasarrufların olmadığından dolayı hem büyük yatırımları hem de varsa bütçe açıklarını kullanılabilecek bir borçlanma şeklidir.Bunun için borçlanmayı Hazine yapmakta ve elde edilen geliri ya kendi kullanmakta ya da krediyi kullanması için kamu kurumuna devretmektedir.

     Dış borçlanma aslında bakılırsa eğer dikkatli kullanılırsa iyi bir gelir kaynağı olabilir.Nasıl derseniz şöyle dış borçlanma sonuçta ülkeye ekstradan kaynak aktarımı demektir yani ülkenin üretim imkanlarını arttırır.Ayrıca kredinin alınması ülke ekonomisini hemen etkiler.Fakat bu borcun geri ödeme süresi de geldiğinde faizi ile ülke dışına çıkacağından bir anda kaynakların azalmasına neden olacağından ekonomiyi nasıl hemen iyi olarak etkiledi ise aynı şekilde kötü etkiler bu yüzden tüm iktisatçılar dış borçlanmanın verimli yatırım projelerine yöneltilmesini ister.

     Hazine'nin yaptığı dış borçlanma işlemi şu şekilde yürütülmektedir."İlkinde,doğrudan doğruya bankalardan kredi talebinde bulunulur.Bu talebin karşılanışı tek bir bankanın kredi vermesi şeklinde olabileceği gibi,birden çok bankanın veya kredi kuruluşunun bir araya gelerek ortaklaşa kredi vermesi şeklinde de olabilir.Birden çok bankanın ve/veya kredi kuruluşunun bir araya gelerek,çeşitli hükümler çevçevesinde hem borçlunun yapacağı geri ödemeler hem de kredinin koşullarındaki değişmeleri birlikte kararlaştıracak şekilde ortaklaşa kredi açma işlemine "sendikasyon" bu tür kredilere ise "sendikasyon kredisi" adı verilmektedir.(1)

     Saygılarımla...

(1)Bu yazıyı Dr.Mahfi Eğilmez'in "Hazine"adlı kitabından alıntılanmıştır.Kitaba ulaşmak için: http://www.idefix.com/Kitap/tanim.asp?sid=QPE0Y37U02N277TJITLN&searchstring=hazine

   

0 yorum:

Yorum Gönder