Fiyat İstikrarı Nedir?

       Fiyat istikrarı, genel bir tanım çerçevesinde, insanların çeşitli kararları alırken(yatırım,tüketim ve tasarruf) bu kararları almaları sırasında enflasyonu dikkate almayacak şekilde düşük bir enflasyon oranını anlatır. Bugün modern iktisadi görüş düşük enflasyon oranını %1 ve %3 arasında kabul etmiştir. Bu açıdan bakıldığında fiyat istikrarı sadece düşük enflasyonu değil; ulaşılmış olan düşük enflasyonunu sürekliliğini sağlamayı da amaç edinmiştir.Bu da bizi şu sonuca götürür: Ancak düşük enflasyon oranının belirli bir süre sürdürüldüğü durumlarda, fiyat istikrarının sağlandığı söylenebilir.Bir başka anlatımla örneğin enflasyonun %1-%3 oranları arasında bir değere indiği durumun ardından kısa bir sürede tekrar %5,%10,%20 vb. oranlarına ulaşılması fiyat istikrarına ulaşılmadığını göstermektedir.
     


0 yorum:

Yorum Gönder