S&P Türkiye'nin notunu düşürdü ama bu not nedir?

Modern ekonomide her ülkenin tıpkı şirketler gibi bir kredibilitesi vardır.Kredilibilite esas olarak kredi alacak olan devletin alacağı krediyi zamanında ve tam tamına ödeyip ödeyemeyeceğini ölçen bir derecelendirme sistemidir.Bu tip derecelendirmeler yazının da başlığını oluşturan bağımsız kredi derecelendirme kurumlarınca yerine getirilmektedir.Bu kurumların en yaygın tanınmışlığı sahip olanları(aynı zamanda itibarları da yüksek olan) derecelendirme kuruluşlarının birkaçı şunlardır:Standart & Poor's (S&P), Moody's vb. Ölçümlerde esas olarak dikkate alınan veriler ülkenin hem kendi parası cinsinden hem de yabancı para cinsinden yükümlülükleri için ayrı ayrı yapılıyor. 


Bu kredi notunun önemli noktası ise şu eğer bir ülke iç borçlanma yerine dışardan bir borçlanmaya gidecekse kısaca dış borçlanma yoluyla finansman sağlayacaksa bu kurumlardan yapılan ölçümler sonucu bir kredi notu alması gerekiyor.Yani kredi alacak ülkenin yurtdışında tahvil ihracı yapmasının tek şartı kredi notunun belirlenmesi gibi gözüküyor.S&P ya da diğer kredi derecelendirme sitelerinde girdiğimizde (ben standart&poor's sitesini tercih ettim)kredilerin harflerle derecelendirildiğini göreceksiniz bu derecelendirmelerin en yüksek değere sahip olanı "AAA" en düşük olanı ise "D" olarak tanımlanmış.Bu derecelere, geleceğe ilişkin beklentileri göstermek açısından, + ya da – gibi işaretler ya da durağan, pozitif, negatif, gözlem altında gibi bazı açıklamalar koyarak ülkenin kredi açısından genel görünümü de ortaya konulabiliyor. Bu derecelerin sonucunda ülkenin yabancı piyasalarda tahvil ihracını hem düşük faiz hem de yüksek taleple ihraç etmesinde önemli rol oynayan kredi notu "BBB'' bunun altında kalan notlar ise hem daha az talep hem de daha fazla faiz anlamına geliyor ki bu da basit bir anlatımla ülkenin uzun vadede iyi yönde sağlam bir ekonomik yapıdan uzaklaşacağı yorumlarının artmasına neden oluyor.


Derecelerin anlamlarına geldiğimizde öncelikle S&P kredi derecelerinin anlamları şu tabloda gösteriliyor:
Bu notlara baktığımızda ekonomilerin kısa,orta,önemli,şiddetli ve aşırı(sırasıyla, mid , modest
moderate, significant, severe, extreme)ekonomik bunalımlarda ki ödeme güçleri açıklanıyor. Görüldüğü gibi AAA notunda kısa vadede ekonomik etkilerden etkilenmenin çok az olduğu belirtiliyor(yeşil bölge).Orta vadede ekonominin genel görünümünün iyi olduğu fakat yapısal önlemlere gerek olduğu ve kırmızı bölgede ise büyük belirsizliklerin olduğunu(High Default)anlayabiliyoruz.


Notların içeriklerini yazıya dökersek ortaya şu anlamlar çıkıyor:


AAA : Bu nota sahip olan ülkeler borcunun ana parası ve faizini ödemede çok yüksek bir
geri ödeme kapasitesine sahiptir.


AA : En iyi sayılan bir önceki not grubundan çok az farka sahip olan bu not grubuna sahip
ülkeler yüksek geri ödeme kapasitesine sahiptir.

A : Bu nota sahip olan ülkeler yüksek geri ödeme kapasitesine sahiptir ancak ekonomik
koşullardaki değişmelere üst derecelere kıyasla daha duyarlıdır.

BBB : Bu nota sahip olan ülkeler borcunu ödemesinde yeterli kapasiteye sahiptir ancak
ortaya çıkabilecek ufak bir belirsizlikte üstteki nota sahip ülkelerden çok fazla çabuk ve fazla
etkilenir.

BB : Bu ülke ekonomisinde belirsizlikler vardır ve bu belirsizlikler borç ödeme
dengelerini etkileyebilecek karakteristiktedir.

B : Ülkede yüksek oranda risk vardır ancak şu anda geri ödemelerini gerçekleştirebilecek
düzeyde gözükmektedir.


CCC : Bu ülke büyük ihtimalle borç ödemlerini gerçekleştiremeyecektir.


CC : Bu ülkenin ekonomik tablosu çok kötü durumda ve borcunu geri ödeyememesi kesindir.


C : Bu nota sahip ülke iflasın eşiğindedir.


D : Ülkenin iflası kesindir ve borçlarını ertelemeden ödeyebilmesi imkansızdır.


Gündemle alakalı olarak bugün ekonomik gündemimizde de Türkiye'nin kredi notunun S&P tarafından indirilmesi vardır.Türkiye'nin notu BBB+ dan BBB durağana çevrilmiştir.Bunun anlamı ise (BBB durağan) Türkiye'nin kredi notunun bir yıl içinde yükseltilmeyeceği anlamına gelmektedir.
0 yorum:

Yorum Gönder