Hedge Fonlar

Gelişmiş ülkelerde piyasaların olgunluk aşamasında olması nedeniyle, portföy yatırımlarından elde edilen getiriler sınırlı olmaktadır. Özellikle, yüksek risk alarak kazanç sağlamak isteyen kurumsal yatırımcılar, öncelikli olarak , Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki finansal piyasalarda yatırımlarını değerlendirmektedirler. Kurumsal fon yöneticilerinin diğer alternatiflerinden biri de , Hedge fonları olmuştur.Hedge fonları, portföy yönetim stratejilerini finansal riskin yönetilmesi üzerine kurmuştur. Bu fonlar, finansal piyasalarda herkese açık olmayan, genellikle, tanınmış fon yöneticilerini çalıştıran, agresif yatırım stratejileriyle ve yüksek getiri potansiyelleriyle bilinmektedir.Özellikle, 1990'lı yıllarda gözde hale gelmeye başlayan bu fonlar bugün dünyada oldukça büyük ekonomik yapılar haline gelmiştir.Aslında bu fonlar bir bakıma ekonomiden ekonomiye atlayan ve herhangi bir denetime tâbi olmayan fonlardır ve bu da bu fonların ne kadar büyük olduğuna emin olmayı engellemektedir.Tahmini olarak 2,5 trilyon $'ı bulduğu ise düşünülmektedir.

Hedge fonları öncelikli olarak borsalarda işlem gören menkul kıymetlere ve finansal türev ürünlere yatırım yapmaktadır.Bu fonlara,belirli büyüklükte yatırım yapabilecek sermayedarlar katılabilmektedir.Yani öyle bende katılmak istiyorum deme ile girmek eğer yeterince birikiminiz yoksa mümkün değildir.Örneğin,ABD'de bireysel bir yatırımcının en az 5 milyon $ yatırım yapabilecek durumda olması gerekir.Fonu yönetenlerde fonun ortakları olmaktadır ve bu kişiler hem maaş hemde elde ettikleri kazançlardan pay almaktadırlar.Fon yönetici ortağa,Genel Ortak (General Partner) adı verilmektedir.Fon yönetimi kendi tahminimce elde edilen kârın %25-%30'unu almaktadır.Sabit yönetim ücretinin yanı sıra,fon yönetimi altındaki varlıkların %1'i fon yönetimi tarafından tahsil edilmektedir.(Kaldıraç oranını artık siz hayal edin o derece fazla)

Şimdi düşündüğümüzde Türkiye'nin cari fiyatlarla GSMH'sı 2010 yılında 753 Milyar $ aynı yıl Hedge fonların tahmini değeri 2500 milyar $ yani aslında GSMH'laları dünya genelinde sıraya soksak ilk ona girecek bir büyüklük demektir.(ABD GSMH'sı 2010 yılı için 15000 milyar $ hedge fonlar ABD ekonomisine oranlandığında ABD ekonomisini büyüklüğünün %16.5'i )

Türkiye'den peki örnek vermek gerekirse?Aslına bakarsak Türkiye ve gelişmekte ülkelerde yeteri kadar burjuva olmadığı yani yeteri kadar para birikimi olmadığı için veya yerli yatırımcının yine de yabancı fonları tercihinden pek ortaya çıkmamaktadır:Bu duruma rağmen 2008 yılında Garanti Bankası,Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hedge fonu kurmak için izin aldığını duyurdu.Yoğunlukla Türkiye'de yatırım yapması şeklinde planlanan fonun büyüklüğü de 500 milyon TL olarak öngürülmektedir.

Son bir yorum olarak yaşadığımız 2009 krizinin baş aktörlerinden biri de bu fonlardır ardı sıra batmaları ve büyük borç ve paralar kaybetmeleri bankaları ve hissedarları sıkıntıya sokmuştur.Yani bir hedge fonun kurulması ne kadar kolay ise 5-6 yıl içinde batırılması da o kadar kolaydır.Kısaca dikkatli olmak ve akılcı kararlar almak gerekmektedir.

0 yorum:

Yorum Gönder