Kişi başına düşen gelir nedir?

Kişi başına düşen gelir rakamlarını sık sık televizyonda,haber kanallarında,gazetelerin ekonomi bölümlerinde hatta bazen manşetlerde dahi görürüz.

Kişilerin işsizlik,enflasyon gibi terimlerden sonra karşısına çıkan en önemli göstergelerden biridir.Peki ama bu kişi başına gelir nasıl hesaplanır?Daha spesifik olursak kişi başına düşen GSYH'nın hesaplanış şekli nasıldır?

Türkiye ve diğer dünya ülkelerinde yaygın olan hesaplama şekli şöyledir: Kişi başına düşen gelir=Cari Yıl GSYH/Cari Yıl Nüfusu.

Türkiye'de 2011 yılı GSYH'sı,Kalkınma Bakanlığı (eski adı DPT)'nın açıklamış olduğu raporda tahmini 763,10 milyar $ olarak hesaplandı.(kaynak: http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebIcerikGosterim.aspx?Enc=83D5A6FF03C7B4FCF1DD1250003E4CDE938CA63D1494853DB07220A247F4F3B5)

Nüfusa baktığımızda nüfusta 2011 yılı itibariyle 74.724.269 kişi olarak tüik'in yıllık istatistiklerinde hazırlanmış.

Formülde yerine koyarsak rakamları Kişi başına düşen gelir= 763,100,000,000/74,724,269 =10,210 $ eder.Yani 2011 yılında kişi başına düşen GSYH 10 bin dolar denir.

Şimdi gelelim işin komik yanına.Örnek basit bir yemekhane düşünün bu yemekhanede en ucuz yemek 2 tl içerde cebinde 1 TL'si olan 99 kişi var toplamda 99 TL bunu nüfusa bölünce 1 TL düşer ve böylece kişi başı gelir o yemekhanede 1 TL'dir denir.İçeriye cebinde 101 TL si olan biri girsin.Yeni toplam gelir 101+99 = 200 TL bunu 99+1=100 kişiye böldüğümüzde kişi başı gelir 2 TL olur.Cebinde 101 TL olan o kişi yemeğini yer ve hesabı ödeyip gider fakat geri kalanlar istatistiklerin aksine ceplerinde hala 1 TL olduğu için yemek yiyemezler.

Bu örneği şunun için verdim.Eğer bir ülkede gelir dağılımı bozuksa o ülkede hesaplanan kişi başı gelire gülen (geliri çok olduğu için ) ve kızan da çok olur.(gerçekte geliri daha az olduğu için ).Türkiye'de GİNİ KATSAYISI %40, Tüik'e göre nüfusun %20'si milli gelirin %47'sini alıyor.Yorum size kalmış.

Saygılarımla...

0 yorum:

Yorum Gönder